Cennik

DOTACJE:

  • Dotacja z Urzędu Miasta Krakowa do czesnego na rok 2024 wynosi 3,50 zł do każdej godziny.
  • Dotacja o świadczeniu żłobkowym w kwocie 400 zł, dotyczy dzieci, które nie posiadają rodzeństwa ( RKO ). Wniosek składa Rodzic do Zus.

Rodzice posiadający rodzeństwo korzystają z dotacji RKO, którą otrzymują z Zus na swoje konto.

OPŁATY

Wyżywienie zgodnie z aktualnym cennikiem frmy cateringowej na dzień 01.01.2024r.

  • 18,00 zł- dieta standard
  • 19,60 zł- dieta indywidualna

Wszystkie zajęcia, imprezy okolicznościowe są w cenie czesnego.

Ubezpieczenie NNW:

Według cennika ubezpieczyciela.

Wpisowe:

  • 600 zł- w momencie zapisu.
  • 400 zł- kredkowe we wrześniu każdego roku szkolnego.

Czesne według poniższej tabeli: 2200 zł (minus dotacje).

MCDOTACJA UMK 2023R. ( Dni w mc x 10 godzin x 3,50 zł)
DOTACJA ŚWIADCZENIE ŻŁOBKOWE 400 ZŁPODSUMOWANIE DLA RODZICÓW KORZYSTAJĄCYCH Z ŚWIADCZENIA ŻŁOBKOWEGO 400 ZŁ **PODSUMOWANIE DLA RODZICÓW KORZYSTAJĄCYCH Z RKO, TYM SAMYM NIE KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZENIA ŻŁOBKOWEGO 400 ZŁ.
STYCZEŃ770 zł 400 zł2200(czesne)-770-400= 1030zł (kwota do zapłaty)2200(czesne)-770= 1430 zł (kwota do zapłaty)
LUTY735 zł 400 zł2200 (czesne)-735-400= 1065zł (kwota do zapłaty)2200(czesne)-735= 1465 zł (kwota do zapłaty)
MARZEC735 zł400 zł2200 (czesne)-735-400= 1065zł (kwota do zapłaty)2200(czesne)-735= 1465 zł (kwota do zapłaty)
KWIECIEŃ735 zł400 zł2200 (czesne)-735-400= 1065zł (kwota do zapłaty)2200(czesne)-735= 1465 zł (kwota do zapłaty)
MAJ700 zł400 zł2200 (czesne)-700-400= 1100zł (kwota do zapłaty)2200(czesne)-700= 1500 zł (kwota do zapłaty)
CZERWIEC700 zł 400 zł2200 (czesne)-700-400= 1100zł (kwota do zapłaty)2200(czesne)-700= 1500 zł (kwota do zapłaty)
LIPIEC805 zł400 zł2200 (czesne)-805-400= 995 zł (kwota do zapłaty)2200(czesne)-805= 1395 zł (kwota do zapłaty)
SIERPIEŃ735 zł 400 zł2200 (czesne)-735-400= 1065 zł (kwota do zapłaty)2200(czesne)-735= 1465 zł (kwota do zapłaty)
WRZESIEŃ735 zł 400 zł 2200 (czesne)-735-400= 1065 zł (kwota do zapłaty)2200(czesne)-735= 1465 zł (kwota do zapłaty)
PAŹDZIERNIK805 zł400 zł2200 (czesne)-805-400= 995 zł (kwota do zapłaty)2200(czesne)-805= 1395 zł (kwota do zapłaty)
LISTOPAD665 zł400 zł2200 (czesne)-665-400= 1135 zł (kwota do zapłaty)2200(czesne)-665= 1535 zł (kwota do zapłaty)
GRUDZIEŃ700 zł400 zł2200 (czesne)-700-400= 1100 zł (kwota do zapłaty)2200(czesne)-700= 1500 zł (kwota do zapłaty)